מחזור חורף יצא לדרך! כאן יתעדכנו בע"ה לפני פסח הסדנאות החדשות שייפתחו.